Tarieven

Tarieven 2018: 1)

· Abonnement voor 1 kind € 38,00 (bij latere aanschaf € 47,00)

· Abonnementen voor 2 kinderen € 47,00 (bij latere aanschaf € 65,00)

· Abonnementen voor 3 kinderen € 53,50 (bij latere aanschaf € 78,00)

· Abonnementen voor 4 kinderen € 60,00 (bij latere aanschaf € 91,00)

· Abonnementen voor 5 kinderen € 66,50

· Abonnementen voor 6 kinderen € 73,00

· Extra bijdrage 2) € 25,00 of € 50,00

· Dagkaarten € 2,20

· Avondkaarten 3) € 1,70

· Kinderen tot 1 jaar 4) gratis toegang

· Gratis toegang voor twee begeleiders per kind.

1) De tarieven zijn ongewijzigd t.o.v. 2017 en zijn inclusief 6% BTW. De abonnementstarieven zijn tevens inclusief € 15,00 oppasgeld.

2) Van ouder(s)/verzorger(s) met kinderen die allemaal in het bezit zijn van een zwemdiploma, en niet 7x oppassen, vragen we een extra bijdrage van € 50,00. Zie ook ´voorwaarden retournering oppasgeld´.

Vanaf dit jaar verwachten wij ook dat ouder(s)/verzorger(s) met kinderen die nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma dat zij zich minimaal 4x inschrijven om 2 uur op te passen (zonder toezicht te houden op de eigen kinderen). Een extra bijdrage à € 25,00 wordt gevraagd als hieraan niet voldaan wordt.

Om te kunnen oppassen moet de oppasser de Nederlandse taal machtig zijn, indien dit niet het geval is, zal de extra bijdrage moeten worden voldaan.

3) Voor de jeugd ouder dan 14 jaar zijn er avondkaarten. Deze zijn, indien het bad open is, geldig vanaf 17.00 uur.

4) Voor kinderen die gedurende het Spetterbadseizoen (mei t/m augustus) 1 jaar worden,

dient een abonnement aangeschaft te worden.